Subsidie elektrische scooter

MIA&VAMIL

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

MIA
De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

Voorwaarden
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
Hoe maakt u gebruik van de regeling?
Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij rvo.nl.
U krijgt een ontvangstbevestiging van RVO die u moet bewaren bij uw boekhouding.
U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO.nl.
Meer informatie
Algemene regels en voorwaarden voor de investeringsregelingen
Meer informatie over de MIA/VAMIL vindt u op www.RVO.nl/vamilmia
Hebt u fiscale vragen over de MIA/VAMIL? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Subsidie voor particulier 

Inwoners kunnen een subsidie vragen voor de aanschaf van een elektrische scooter bij uw gemeente.