Garantievoorwaarden

Wat zijn de garantievoorwaarden/fabrieksgarantie?

De garantie op onze artikelen is 12 of 24 maanden vanaf de aankoopdatum, dit verschilt per merk/fabrikant. De garantietermijn staat altijd vermeld in het garantiebewijs van de fabrikant (mits bijgevoegd). Ook vermelden wij de garantie termijn op de bijgevoegd factuur.

Het kan voorkomen dat er iets mis is aan uw aankoop, wij zorgen dan voor een spoedige oplossing. Garantie op merkartikelen wordt altijd uitgevoerd door de leverancier. Naast de fabrieksgarantie zit er op al onze artikelen een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil

zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument erin alle redelijkheid van mag verwachten

WAT VALT ONDER GARANTIE:

De garantie dekt alle defecten die aantoonbaar ontstaan zijn als gevolg van productie- en/of materiaaldefecten,fabrieksfout,Degene die de claim schriftelijk indient, moet het bewijs leveren.

Bij een gerechtvaardigde defectclaim wordt het defect naar keuze van de garantieverlener verholpen door reparatie of levering van een defectvrij product. De levering van een defectvrij product omvat niet de inbouw ervan en alle hierdoor ontstane kosten. 

Bij een garantie aanvragen moet u altijd de originele factuur aantonen.

WAT VALT NIET ONDER GARANTIE:

 • Schade, veroorzaakt door montage.
 • Schade, veroorzaakt door ondeskundig uitgevoerde pogingen tot installeren, herstellen en/of repareren.
 • Schade, veroorzaakt door de klant zelf of die werd veroorzaakt door een eigenmachtig door hem opgedragen derde.
 • Schadegevallen, die bij levering kunnen geconstateerd worden en niet vermeld werden op de leverbon.
 • Kosten, als een defect aan het product kan worden geconstateerd.
 • Schade, als gevolg van lekken in toe – en afvoerleidingen.
 • Schade, als gevolg van onderhoud niet conform de voorschriften.
 • Schade, als gevolg van reiniging of behandeling van het product met agressieve producten op.
 • Schade, ontstaan door uitval van het gebruik van het beschadigde product, evenals gevolgschade ongeacht de aard ervan.
 • Schade, welke door andere verzekeringsovereenkomsten worden gedekt.
 • Slijtage en roest, waterschade.
 • Voorwerpen en verbruiksmaterialen, die periodiek moeten vervangen worden.
 • Schade, veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.
 • Schade veroorzaakt door externe invloeden.
 • Schade bij onjuist gebruiken.
 • Schade veroorzaakt door gewelddadig gebruik.
 • Geen onderhoudsbeurten doen bij de fabriek/verkoper.
 • Batterij (garantie op de batterij geldt tot 1 jaar na aankoop)

    

   Verplichtingen

   Koper is verplicht:

   1. Om alle voorgeschreven onderhoudsbeurten en reparaties te laten uitvoeren volgens fabrieksvoorschriften/verkoper en dat op verzoek aan te tonen.
   2. Alle artikelen die door elektrische motor en accu worden aangedreven is verplicht om  een onderhoudsbeurten doen bij de fabriek/verkoper. Gebeurt dit niet, vervalt de garantie.
   3. Een expert toe te staan om het beschadigde artikelen op elk moment te onderzoeken en, op verzoek van de expert, hem informatie te verschaffen die hij nodig hebt om de schade te beoordelen.
   4. De schade zoveel mogelijk te beperken.
   5. Op verzoek, aan de hand van bewijsstukken aan te tonen dat de artikelen alle voorgeschreven onderhoudsbeurten heeft gehad.
   6. Een schade/defect die onder de Extra Garantie valt zo spoedig mogelijk te melden doch uiterlijk binnen 14 dagen. Bovendien moet de klacht worden gemeld en geconstateerd binnen de garantietermijn.

   De kosten

   • De kosten voor het retour zenden zijn in eerst instantie voor u, indien het onder de garantie valt
    zullen wij de verzendkosten terugstorten.
   • De kosten voor het terugsturen naar u is voor onze rekening indien het onder de garantie valt.
   • Valt het niet onder de garantie, dan brengen wij de verzendkosten in rekening.
   • Indien het onder de garantie valt, zijn de reparatiekosten en / of materiaalkosten voor de fabriek / verkoper.
   • Indien het niet onder de garantie valt, zijn de reparatiekosten en / of materiaalkosten voor de klant.

     

    Hoe te handelen bij garantie,
    Neem contact met ons op via email (info@i-cigo.com )of telefoon (0161 747855).
    Zodra wij het artikel ontvangen nemen wij contact met u op over de behandeling van het artikel.